مقاله تحليلي بر اهداف تربيت اخلاقي و اجتماعي از ديدگاه هابرماس با تاكيد بر نظريه كنش ارتباطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر اهداف تربيت اخلاقي و اجتماعي از ديدگاه هابرماس با تاكيد بر نظريه كنش ارتباطي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنش ارتباطي
مقاله تربيت اخلاقي
مقاله هدف
مقاله عقلانيت ارتباطي
مقاله اخلاق گفت و گويي
مقاله زيست جهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده ميرعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي رضاعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از رنسانس آدمي بر آن بود تا با تسلط بر طبيعت به آرامش دست يابد و يا حداقل زندگي راحت تري را تجربه نمايد، اما گذر زمان نشان داد كه آدمي در دست يابي به آرمان ها و تصوراتي كه تفكر مدرن مد نظر داشته، ناموفق بوده است. در اين ميان عده اي به مخالفت با اين روند برخاستند، ولي انديشمندي چون هابرماس در پي بازسازي آن برآمد. هابرماس با تاثيرپذيري از انديشمندان مختلف بر آن است كه عقل مدرن نتوانسته تمام ابعاد خويش را آشكار سازد و تنها عقل ابزاري بر جامعه مدرن مسلط گشته است، لذا وي با طرح رويكرد معرفت شناختي جديد و نظريه كنش ارتباطي در پي بازسازي پروژه مدرنيته است كه به زعم وي عقيم يا ناتوان مانده است. در اين مقاله محقق با بهره گيري از رويكرد تحليلي بر آن است تا اهداف تربيت اخلاقي هابرماس را آشكار سازد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه تاكيد هابرماس بر عقلانيت ارتباطي، زيست جهان و اخلاق گفتگويي در نظريه كنش ارتباطي اهداف زير را مطرح مي سازد: در سطح فردي رشد و شكوفايي خرد مبتني بر ارتباط متقابل هنجاري (عقل ارتباطي) و در سطح اجتماعي دست يابي به تفاهم مبتني بر كنش هاي اخلاقي هدف تربيت اخلاقي است. البته دست يابي به تفاهم هم در زمينه اي از آزادي و برابري صورت مي گيرد و هم زمينه ساز رشد فضايلي چون عدالت و آزادي مي گردد.