مقاله تحليلي بر برنامه ريزي کاربري پارکينگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل هاي کاربردي برنامه ريزي منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر برنامه ريزي کاربري پارکينگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل هاي کاربردي برنامه ريزي منطقه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري پارکينگ
مقاله شهر اصفهان
مقاله مناطق يازده گانه
مقاله روش تغيير سهم
مقاله مدل موازنه سرانه
مقاله آزمون همبستگي اسپرمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ملك آبادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تعادل مناطق و بخش هاي مختلف شهري از خدمات و امكانات شهري و توزيع نامناسب كاربري هاي شهري، يكي از زمينه هاي عيني است كه همواره ذهن برنامه ريزان و مديران شهري را به خود مشغول نموده است. در شهر اصفهان نيز با توجه به رشد و گسترش شهرنشيني، مهاجرت هاي شهري و ضعف و كمبود امكانات و خدمات شهري، معضلات شهري بيش از پيش پيچيده تر شده و برنامه ريزي كاربري اراضي شهري را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. در ميان کاربري هاي شهري، کاربري پارکينگ، از جمله کاربري هايي است که کليه کاربري هاي شهري به وجود آن نياز دارند و روشن است که در دنياي وابسته به اتومبيل، پارکينگ ها نيز به اندازه راه ها و پل ها اهميت دارند، زيرا دسترسي آسان به محل کار، سکونت، خريد، تفريح و … را ميسر ساخته، بخش لاينفکي از تاسيسات زيربنايي هستند. همچنين از آن جا که زمان توقف خودروها در شهرها به مراتب بيشتر از مدت زمان حرکت آنهاست، از اين رو پيش بيني فضاي مناسب پارکينگ براي اتومبيل ها، بويژه در مناطق پرتراکم و مرکزي شهر از اهميت زيادي برخوردار است. اما به رغم همه برنامه ريزي هايي که در راستاي ساماندهي کاربري پارکينگ در سطح شهر اصفهان صورت گرفته و با همه تمهيداتي که توسط مديران شهري انديشيده شده است، وضعيت کاربري پارکينگ در حال حاضر بسيار نگران کننده است و به عنوان يکي از معضلات پيچيده شهري از آن ياد مي شود. از طرف ديگر، حجم ورود اتومبيل به شهر اصفهان، خريد و تملك آسان خودرو و علاقه شهروندان به استفاده از اتومبيل شخصي، به دلايل متعدد و افزايش روزافزون سفرهاي شهري، به واسطه دسترسي نامناسب به خدمات شهري، از جمله علل ديگري است که بر اهميت کاربري پارکينگ مي افزايد. با اين اوصاف، اين مقاله مي کوشد با نگاهي جغرافيايي، وضعيت کاربري پارکينگ را در سطح شهر اصفهان با استفاده از سه مدل کاربردي (تغيير سهم، آزمون موازنه سرانه و روش آزمون همبستگي اسپرمن) تجزيه و تحليل نمايد. نتايج به دست آمده از مدل هاي مذکور، نشان مي دهد که سرانه کاربري پارکينگ در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ پايين تر و در مناطق ۲، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ بالاتر از سرانه شهر اصفهان است. اما اختلاف ميان مناطق يازده گانه و کل شهر اصفهان، از اين نظر چندان زياد نيست. از طرف ديگر سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي مصوب براي اين كاربري، در هيچ يك از مناطق يازده گانه تحقق نيافته، تمام مناطق شهري اصفهان از اين لحاظ داراي کمبود هستند که در مناطق ۳، ۱ و ۵ اين مساله حادتر است. در پايان نيز راهکارها و پيشنهادهايي در راستاي حل اين معضل شهري ارايه شده است.