مقاله تحليلي بر تاثير جهاني شدن بر بازار كار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر تاثير جهاني شدن بر بازار كار
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله بازار كار
مقاله كشورهاي آسيايي
مقاله اشتغال
مقاله رشد اقتصادي
مقاله بيكاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار كار در بين بازارهاي چهارگانه اقتصاد، در تنظيم روابط عرضه و تقاضاي نيروي كار و تعادل در متغيرهاي كلان اقتصادي، همچون اشتغال، نقش محوري دارد. پيآمدها و آثار اقتصادي- اجتماعي تعادل در بازار كار به نحوي است كه مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران است. يكي از پيامدهاي مستقيم چنين تعادلي جلوگيري از هزينه و مخارج ايجاد شده در نتيجه بيكاري است. اشتغال به عنوان عاملي موثر در رشد اقتصادي، توزيع درآمد، و حفظ كرامت انساني است. در مقابل بيكاري به عنوان ريشه بسياري از ناهنجاري ها و پيآمدها و تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي باشد. بيكاري يك پديده اقتصادي بسيار مهم و حايز اهميت براي دولت ها به شمار مي آيد كه دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادي- اجتماعي بيكاري را حل نمايند. شواهد تجربي بيانگر اين واقعيت است كه همه كشورها چه توسعه يافته و چه در حال توسعه گريبان گير مشكل بيكار هستند. ساختار جمعيتي كشورهاي آسيايي و عرضه فراوان نيروي كار از يك طرف و فقدان امكانات متناسب با آن و در نتيجه عدم تقاضاي كافي از طرف ديگر، بيكاري را به عنوان مهمترين معضل اقتصادي- اجتماعي اين كشورها نموده است. در اين راستا پديده جهاني شدن احتمالا بر ساختار بازار كار، اشتغال و بيكاري، آثار جدي را بر جاي خواهد گذاشت. از آنجا كه دولت ها در كشورهاي در حال توسعه نقش زيادي را در بازار كار دارند. خود به عنوان يك متغير و عامل تاثير گذار بر بازار كار نيز مطرح هستند.