مقاله تحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و روايات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و روايات
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشيت الهي
مقاله وعيد
مقاله خلود
مقاله عذاب اخروي
مقاله عفو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمودآبادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بلانيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع خلود برخي از انسانهاي خطاكار در عذاب بي پايان اخروي، ريشه در آيات قرآن و روايات اسلامي دارد. در اين مورد نه تنها عقل نمي تواند عذاب لايزال را براي خطاي محدود بپذيرد، بلکه در مقابل آيات خلود، آياتي که بيانگر عفو فراگير خداوند است و نيز آياتي که وقوع عذاب جاودانه را به مشيت و اراده الهي واگذار مي کند، قرار دارد. ملاصدرا براي حل تقابل ياد شده، تفسيري بديع در کتاب اسفار و الشواهد الربوبيه ارايه مي دهد، اما ديدگاه وي مشکل تعارض را حل نمي کند، بلکه خود، داراي اشکالات عديده اي است. ايشان در آخرين اثر خود، کتاب عرشيه، ديدگاه نهايي خود را با آن دسته از آياتي که تاکيد بر عذاب جاودان دارد، منطبق مي داند. وي در کتاب تفسير کبير خويش، با طرح اصل عقلي عدم وجوب عمل به وعيد، به حل مشکل ياد شده مي پردازد. اين نوشتار مشکل تعارض ياد شده را از طريق توجه به مجموعه آيات و رواياتي که در باب عذاب اخروي است، با عنوان ديدگاه مقبول، حل شدني دانسته و آن را تجزيه و تحليل نموده است.