مقاله تحليلي بر خطابه هاي نادرشاه افشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱۷۷ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر خطابه هاي نادرشاه افشار
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاريه
مقاله نادرشاه
مقاله خطابه ها
مقاله توده مردم
مقاله سپاهيان
مقاله سياست
مقاله مذهب
مقاله نقشه هاي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي مطلق رجبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نادرشاه افشار در طول حيات پر فراز و نشيب سياسي خويش، مخصوصا بعد از تاجگذاري، خطابه ها و نطق هاي فراواني، به مناسبت هاي مختلف، همانند رايزني در امور كشور، نقشه هاي جنگي و ديپلماسي خارجي، در مجامع و محافل گوناگون، در جمع خواص، عوام يا در حضور سپاهيانش ايراد كرده است. بخش قابل توجهي از متن اين سخنراني ها، كه بيشتر در لابلاي متون تاريخي اين دوره، مانند كتاب تاريخ جهانگشاي نادري، عالم آراي نادر و سفرنامه هاي خارجي ، مندرج است، باقي مانده و قابل دسترسي مي باشد.
اين خطابه ها از نظر تاريخي، مشحون است از مطالب و اشارات ارزشمند سياسي، اجتماعي، كه براي بررسي سياست داخلي و خارجي نادر، خاصه، روانكاوي شخصيت وي، پژوهشگر دوره افشاريه را مي تواند بهترين راهنما باشد.
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارایه برخي از مهمترين منصوصات مزبور، تحليلي منطقي و علمي از مندرجات و مكنونات آن عرضه كند.