مقاله تحليلي بر ديدگاههاي نظري آسيب پذيري جامعه نسبت به مخاطرات طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر ديدگاههاي نظري آسيب پذيري جامعه نسبت به مخاطرات طبيعي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب پذيري
مقاله جامعه
مقاله ديدگاههاي نظري
مقاله مخاطرات طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديري محمودعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزكار اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شايان سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش خسارتهاي جبران ناپذير بحرانهاي طبيعي در ايران نيازمند فهم صحيح علل و راه حلهاي کاهش آنها مي باشد. در اين ارتباط، امروزه آسيب پذيري به عنوان تعيين کننده اصلي بحران معرفي مي شود و سه ديدگاه زيستي-فيزيکي، ساخت اجتماعي و ترکيبي در مورد آن شکل گرفته است که دلالتها متفاوت آنها بر فهم، تحليل و کاهش آسيب پذيري، بررسي کامل آنها را ضروري مي سازد. بنابراين اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي و مطالعه تطبيقي، پاسخ به اين سوال را دنبال مي کند که کدام ديدگاه در فهم و تحليل آسيب پذيري جامعه در برابر مخاطرات طبيعي تبيين کاملي را ارايه مي دهد.
نتايج نشان مي دهد که براي فهم و تحليل آسيب پذيري (در مقياس جامعه) در جايگزيني کامل هر يک از ديدگاههاي زيستي-فيزيکي و ساخت اجتماعي به جاي يکديگر امتيازي وجود ندارد. در مقابل، ديدگاه ترکيبي به عنوان سازشي از دو ديدگاه قبلي و شامل نقاط قوت هر دوي آنها و نيز حاوي پيشرفتهاي نظري و روش شناسي چشمگير در فهم و تحليل آسيب پذيري، تبيين کاملي را از آن ارايه مي دهد.