مقاله تحليلي بر «شاکله» در فلسفه كانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حكمت و فلسفه از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر «شاکله» در فلسفه كانت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاکله
مقاله مقولات
مقاله خيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«شاکله» از محوري ترين مفاهيم فلسفه معرفتي کانت است. کانت در فلسفه خود اساس کار را بر شهود محض و مفاهيم محض قرار داد و شهود تجربي و مفاهيم تجربي را بدون شهود محض و مفاهيم محض، براي دستيابي به شناخت عالم واقع کافي نداشت. تاليف و ترکيب اين دو را که در واقع ترکيب «حس و عقل» است لازمه دستيابي به شناخت دانست. از نظر کانت مفاهيم محض براي اين که ما را در رساندن به واقعيت خارج ذهن کمک کنند بايد پيوندي با واقع داشته باشند. اين پيوند از طريق ارتباط با شهود محض حاصل مي شود. اين شهود محض همان «زمان» است. بنابراين مقولات ناب بايد با «زمان» پيوند داشته باشند. پيوند مقولات با «زمان» از طريق «شاکله» صورت مي گيرد. شاکله دار شدن مقولات توسط قوه خيال صورت مي گيرد. اين قوه مفاهيم محض را با شهود مرتبط مي کند. اين مقاله در صدد تبيين مفهوم درست شاکله و چگونگي نسبت آن با مقولات است.