مقاله تحليلي بر عوامل گسترش فيزيکي و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپي هلدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر عوامل گسترش فيزيکي و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپي هلدرن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش فيزيکي
مقاله مهاجرت هاي روستا- شهري
مقاله رشد اسپرال
مقاله مدل هلدرن
مقاله طبس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده آسمين حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير شهرهاي ايران مانند بسياري از شهرهاي جهان سوم دچار تحولات چشمگيري شده اند، از جمله اين تحولات افزايش سريع جمعيت و گسترش اسپرال شهري در اغلب شهرهاي کشور ناشي از بي برنامگي در بهره برداري مناسب و با مبناي علمي از زمين شهري بوده است. شهر طبس نيز مانند بسياري از شهرهاي کشور از اين تحولات مصون نمانده و جمعيت آن در سي سال اخير نزديک به سه برابر رشد داشته که اين رشد فزاينده جمعيت، گسترش بي رويه شهر را نيز در پي داشته، بطوريکه اين شهر با گسترش فيزيکي بيش از ۶ برابري طي اين دوره، مشکلاتي از قبيل افزايش قيمت زمين و مسکن، کمبود امکانات زيربنايي و تخريب زمين هاي کشاورزي اطراف شهر از ره آوردهاي نامطلوب آن بوده است. اينک به منظور تعديل اين نارسايي هاي شهري، اين مقاله فرآيند گسترش فيزيکي شهر طبس بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن را تحليل و راهکارهاي احتمالي در رفع و تعديل اين فرآيند را پي جويي نموده است. روش به کار گرفته شده در اين تحقيق، روش تحليلي – توصيفي بوده، که به منظور تحليل داده ها از مدل هاي هلدرن، ضريب مکاني و مدل فزآينده اشتغال و جمعيت استفاده شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که ۵۵ درصد از رشد فيزيکي شهر در فاصله سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۵۵ مربوط به رشد جمعيت بوده و ۴۵ درصد نيز مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر مي باشد، اين در حالي است که طبق محاسبات نگارندگان تا ۱۹ سال آينده، محدوده فعلي شهر با گسترش درون بافتي جوابگوي نيازهاي جمعيت شهر خواهد بود. در تحليل عوامل موثر بر گسترش فيزيکي شهر، نتايج يافته هاي تحقيق مؤيد آن است که عوامل طبيعي همچون توپوگرافي هموار، شيب مناسب اراضي در شمال شهر، عوامل اجتماعي رشد جمعيت و بخصوص مهاجرت هاي روستا – شهري، و عوامل اقتصادي بخصوص وجود معادن عظيم زغال سنگ، ادغام روستاي بزرگ ديهشک به شهر طبس از مهمترين عوامل محسوب مي شوند. از ره يافته هايي که به جلوگيري از گسترش فيزيکي بي رويه شهر کمک مي نمايد، مي توان به گسترش درون بافتي شهر، گسترش فرهنگ عمودي سازي شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهي در روستاها براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر اشاره کرد.