مقاله تحليلي بر فرهنگ شهروندي در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر فرهنگ شهروندي در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروندي
مقاله شهروند
مقاله مشارکت پذيري
مقاله مسووليت پذيري
مقاله رعايت قوانين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان فر سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امور جامعه به عنوان يكي از الزامات اساسي سرمايه اجتماعي در هر جامعه و از شاخص هاي.
توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود. فرهنگ شهروندي و عناصر كليدي آن همواره در طول تاريخ پرفراز و نشيب اين مفهوم از طرف متفكران و صاحب نظران علاقمند به مسايل اجتماعي كه تمدن و پيشرفت جوامع بشري را در استقرار آن فرهنگ مي دانند، از ادوار باستان تاكنون مورد بحث و چالش قرارگرفته است. امروزه تعيين ميزان نهادينه شدن فرهنگ شهروندي به منظور تعيين جايگاه خوددر جريان توسعه يافتگي دربستر جهاني شدن ازضروريات دستيابي به شاخصهاي توسعه مي باشد. در مقاله حاضر با توجه به داده هاي پژوهشي به دست آمده از مطالعه پيمايشي شهر اصفهان پس از مطالعه تاريخي مفهوم شهروندي و با استفاده از نظريه هاي گوناگون، به بررسي وضعيت شهروندي و ابعاد مختلف آن در شهر اصفهان و ميزان آن در بين شهروندان اصفهاني پرداخته شده است.