مقاله تحليلي بر نوآوري در صنعت خودروسازي؛ با كاربرد مدل يابي معادلات ساختاري (SEM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر نوآوري در صنعت خودروسازي؛ با كاربرد مدل يابي معادلات ساختاري (SEM)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري فردي
مقاله سازماني
مقاله تحليل عاملي اكتشافي
مقاله تحليل عاملي تاييدي
مقاله مدل اندازه گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدااردكاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع احمدآبادي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: كاوندي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، ارايه الگويي به منظور اندازه گيري و تحليل بر نوآوري در صنعت خودروسازي است. اين تحليل، سه حوزه نوآوري فردي، سازماني و ماهيت و قوت نوآوري در وضعيت موجود را در بر مي گيرد. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گيري تصادفي در دو سازمان طراحي و توسعه محصولات جديد (NPD) و سازمان تحقيق، طراحي و توليد موتور  (IPCO)ايران خودرو صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهاي عاملي و نحوه بارگيري مولفه ها بر عوامل، در رابطه با هريك از ابعاد سه حوزه مذكور در نوآوري، عوامل مكنون استخراج و نام گذاري شد. اعتبار مدل هاي مفهومي استخراج شده در رابطه با هريك از عوامل تحليل نوآوري، از طريق تحليل مسير و تحليل عاملي تاييدي ارزيابي شد. نتايج حاكي از تاييد روابط علي بين مولفه ها و عوامل مكنون است. در نهايت ۷ مدل علي شامل ۶ مدل مفهومي از روابط بين مولفه هاي مشهود و عوامل مكنون و مدل جامع استخراج و بر مبناي شاخص هاي مختلف برازندگي تاييد شد.