مقاله تحليلي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله نيازهاي سرمايشي
مقاله درجه ـ روز
مقاله نيازهاي گرمايشي
مقاله شمال غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، داده هاي ماهانه نيازهاي سرمايشي و گرمايشي ۲۸ ايستگاه هواشناسي شمال غرب كشور طي دوره آماري ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ با استفاده از روش هاي آماري، ابزارهاي مشاهداتي نقشه و نمودار، مورد بررسي قرار گرفت و توزيع فضايي و مكاني اين مقادير تحليل گرديد. همچنين با استفاده از سامانه جديد پهنه بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي سرمايشي ـ گرمايشي محيط، منطقه مورد مطالعه پهنه بندي شد و نقشه پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران بر پايه طبقه بندي هاي فوق، در محيط GIS ارايه گرديد. در بررسي تاثير عوامل مستقل بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در منطقه، معلوم گرديد كه درياي خزر به جز بر باريكه ساحلي اين پهنه آبي تاثيري ندارد، ولي عرض جغرافيايي و ارتفاع بر نيازهاي گرمايشي و سرمايشي موثرند. نتيجه مطالعه نشان داد كه به ازاي افزايش هر درجه عرض جغرافيايي ۰٫۶۲۲ درجه ـ روز، نيازهاي گرمايشي افزايش مي يابد و ۰٫۶۵۱ درجه ـ روز از ميزان نيازهاي سرمايشي كاسته مي شود. همچنين معلوم شد كه در دهه دوم آماري در نقاط مرتفع منطقه، به طور متوسط ۳۱۷ درجه ـ روز از ميزان نيازهاي گرمايشي كاسته شده است. به طور كلي مي توان گفت كه شرايط يكساني از نظر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در منطقه مورد مطالعه حاكم نيست، به طوري كه نتيجه پهنه بندي، وجود ۱۱ طبقه متفاوت اقليمي از ديدگاه نيازهاي گرمايشي و سرمايشي را نشان مي دهد.