مقاله تحليلي بر هزينه يابي کيفيت در مديريت زنجيره عرضه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر هزينه يابي کيفيت در مديريت زنجيره عرضه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره عرضه
مقاله هزينه يابي کيفيت
مقاله مديريت زنجيره عرضه (SCM)
مقاله بهينه سازي
مقاله مدل اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيردار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ترخوني بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نظام آبادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها به منظور رسيدن به مقاصد تجاري و موفقيت در چالش هاي مديريتي، بايد توجه خاصي به زنجيره عرضه داشته باشند و مديريت کارآمد و موفق در زنجيره عرضه که هدف آن برآورده ساختن نيازهاي مشتريان بطور مستقيم يا غير مستقيم است، منوط به استفاده از برخي روش هاي نوين مديريتي است. هزينه يابي کيفيت يکي از اين روش ها مي باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن ارتقاي بهره وري کيفيت است. مقاله حاضر در ابتدا زنجيره عرضه، مديريت آن و اصول بهينه سازي SCM را معرفي مي کند و سپس به بررسي هزينه يابي کيفيت و مدل هاي اقتصادي آن و در نهايت به تحليل روش هزينه يابي کيفيت در مديريت زنجيره عرضه مي پردازد و وجوه اهميت و ضرورت استفاده از آن در برنامه هاي مديريتي سازمان ها را مشخص مي نمايد.