مقاله تحليلي بر وضعيت هويت قومي در جامعه ايران، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر وضعيت هويت قومي در جامعه ايران، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوميت
مقاله قوم
مقاله هويت قومي
مقاله ناسيوناليسم قومي
مقاله نظريه هاي قوميت
مقاله اقوام ايراني
مقاله سياستگذاري قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيدفر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تركيب جمعيت ايران به نحوي است كه اطلاق جامعه چند قومي به آن چندان دور از واقعيت نيست. حضور و زندگي قوميت هاي مختلف چون فارس ها، ترك ها، كردها، لرها، بلوچ ها، تركمن ها و عرب ها در جوار يكديگر و در چارچوب جغرافيايي سياسي واحد بيانگرتنوع قومي ـ فرهنگي جامعه ايران است. به همين جهت عمدتا نطفه بحران هويت در درون آنها وجود داشته است، كه در برهه هاي زماني خاص جنبه بحران سياسي يافته اند، نظير آنچه در آذربايجان، كردستان، تركمن صحرا و… اتفاق افتاده است. مساله قوميت ها در ايران و چگونگي تعامل آنها با يكديگر و با حكومت مركزي به عنوان يك واقعيت مهم در گذشته، حال و آينده مطرح بوده و خواهد بود. پرسش اين نوشتار آنست که آيا سمت و سوي بازسازي هويت قومي در ايران در راستاي فرايندهاي هويت بخش مدرن است يا اينكه نوعي بازگشت به گذشته هاي سنتي مفهوم قوميت مي باشد؟ در اين نوشتار سعي بر آن است تا در سطح كلان ضمن گذري بر مساله قوميت ها در ايران به بررسي وضعيت كنوني و جايگاه قوميت ها در كشور، و تبيين سمت و سوي بازسازي هويت قومي، خصوصا در بين دانشجويان پرداخته شود.