مقاله تحليلي بر ژئوپليتيک و ژئواکونومي اوپک گازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر ژئوپليتيک و ژئواکونومي اوپک گازي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز
مقاله اوپک گازي
مقاله اوجک
مقاله مجمع کشورهاي صادر کننده گاز (جکف)
مقاله ژئوپليتيک
مقاله ژئواکوموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تويسركاني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد جهاني بشدت در حال وابسته شدن به گاز طبيعي است و اين منبع انرژي همچنان پيشروترين جزء تشکيل دهنده انرژي مصرفي اوليه جهان طي دهه هاي آتي خواهد بود. بنابراين، کنترل بر منابع انرژي گازي و راه هاي ترانزيت آن اکنون به يکي از ابزارهاي قدرت تبديل شده است. بر اين اساس، کشورهاي دارنده و توليد کننده اين محصول مي توانند از اين ابزار اقتصادي براي رسيدن به اهداف سياسي و همچنين، کسب وجهه در عرصه بين المللي استفاده نمايند. بنابراين، ايجاد سازماني با حضور کشورهاي صادر کننده گاز به منظور تعيين اهداف و راه کارهاي مفيد و منطقي براي به حداکثر رساندن منافعشان، امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. از اين رو، بررسي اهداف مجمع کشورهاي صادر کننده گاز و شناسايي تحولات ژئوپليتيک و ژئواکونومي ناشي از شکل گيري اوپک گازي در سطوح منطقه اي و جهاني و تاثير آن بر سياست و اقتصاد کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده و نيز نقش آن در روند توزيع قدرت جهاني، هم براي کشورهاي عرضه کننده و هم براي دولت هاي عمده مصرف کننده، بسيار مهم و حياتي است.