مقاله تحليلي بر کارآفريني در ۷۰ سال اخير ايران (مطالعه موردي: عملکرد يک کار آفرين نمونه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر کارآفريني در ۷۰ سال اخير ايران (مطالعه موردي: عملکرد يک کار آفرين نمونه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله کارآفريني
مقاله اقتصاد ايران
مقاله مرحوم عالي نسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن تحليل کارآفريني با کمک شيوه هاي اسنادي ،تحليل محتوا و کاربرد الگوهاي بهره وري و کارآفريني به معرفي يک گروه ۱۶ تايي از کارآفرينان ايراني پرداخته ايم. سپس خصوصيات و وي‍ژگي ها متمايز آنهارا که مي تواند براي سياستگذاران مفيد باشد بيان کرده ايم.در ادامه ضمن معرفي مرحوم عالي نسب به عنوان نمونه يک کارآفرين برجسته به اندازه گيري بهره وري دو شرکت منسوب به ايشان، کارتن ميهن و صنايع نفت و گاز پرداختيم و دو فرضيه را براي شرکتهاي مربوطه ,مورد ارزيابي قرار داديم. با توجه به نتايج، کارکرد اين کارآفرين برجسته در بهره وري کارخانه ها منعکس مي گردد و عدم حضور فعال وي در آخر عمر انعکاسي از کاهش بهره وري کارگاههاي مربوطه مي باشد. در ضمن رشد بهره وري کل عوامل توليد در کارخانه ي کارتن سازي بيشتر بوده است.