مقاله تحليلي بر کاربرد اراضي بافت قديم شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر کاربرد اراضي بافت قديم شهر کاشان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت قديم
مقاله كاربرد اراضي شهري
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله كاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت تاريخي كاشان به دليل جايگاه خود در مركزيت شهر، از مهم ترين محدوده ها براي تمركز خدمات تجاري، اداري، سياسي، اقتصادي به شمار مي آيد. گرچه محدوده بافت تاريخي، تنها بخشي از كل مساحت شهر كاشان را در بر مي گيرد، اما بررسي چگونگي كاربرد اراضي در اين محدوده از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا قلب كاشان (مجموعه بازار) هنوز در اين قسمت مي تپد و عناصر كالبدي، مشخص كننده هويت تاريخي شهر در اين محدوده قرار دارد. اين كه چگونه مي توان مساله حفظ ميراث و ارزش هاي كالبدي بافت تاريخي را با مقتضيات كالبدي زندگي روزمره شهري برقرار ساخت، بخشي از پاسخ خود را در چگونگي كاربرد اراضي پيدا مي كند كه اين امر، موجب انديشيدن تدابيري خاص و برنامه ريزي منسجم براي تقسيم كاربردها و ميزان وسعت و سرانه آنها با توجه به نقش و كارايي آنها در درون بافت مي گردد. به طور كلي، هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه وضعيت موجود كاربردهاي زمين در محدوده بافت تاريخي و بررسي وسعت، سرانه، تراكم، پراكندگي هر يك از كاربردهاي بافت و شناسايي كمبودها و ايجاد تعادل در تشخيص كاربردها با توجه به اهميت و كارايي آنها در محدوده بافت است. با نگرش به مباني، مفاهيم و معيارهاي كاربرد اراضي، بافت قديم شهر كاشان، با مساحتي معادل ۴۷۸ هكتار و جمعيتي برابر ۴۵۱۳۳ هزار نفر (در سال ۱۳۸۵)، بررسي و تحليل گرديد. بافت تاريخي شهر در وضع موجود، در كاربردهاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي و فضاي سبز داراي كمبود است و اين كمبود، مشكلاتي را در زمينه انحراف اجتماعي و عقب افتادگي فرهنگي-اجتماعي جوانان ساكن در بافت شهر سبب گرديده است. از نتايج اين پژوهش مي توان اشاره نمود که برخي كاربرد ها، مانند: كاربرد اداري، تجاري (بازار) در داخل بافت داراي عملكرد فرا شهري هستند؛ به طوري كه نسبت به ساير كاربردها جذب و توليد سفر بيشتري دارند. ضمن اينكه يك سري كاربردها در داخل بافت وجود دارند كه تاثير مثبت بر ساير قطعات مجاور مي گذارند.