مقاله تحليلي بر کاربري اراضي منطقه يک شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر کاربري اراضي منطقه يک شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله کاربري اراضي
مقاله ساماندهي شهري
مقاله توسعه پايدار
مقاله منطقه يک شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آروم فلورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دسترسي عادلانه به کاربري هاي شهري و استفاده بهينه از کاربري ها يکي از مولفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت اجتماعي است. امروزه مفهوم زمين و فضاي شهري هم به لحاظ طبيعي و کالبدي و هم به لحاظ اقتصادي – اجتماعي تغيير کيفي پيدا کرده و در نتيجه ابعاد و اهداف کاربري اراضي نيز وسيع و غني شده است. لذا استفاده از زمين و فضا به عنوان يک منبع عمومي، حياتي و ثروت همگاني، بايد تحت برنامه ريزي اصولي انجام پذيرد.
روش اين تحقيق توصيفي، اسنادي و تحليل محتوا بوده و در آن از نرم افزارهاي Auto CAD و Arc GIS استفاده شده است. و هدف آن بررسي و چگونگي توزيع فضايي کاربري اراضي شهري در منطقه يک شهر اصفهان، و تعيين کمبودها و مشکلات کاربري ها مي باشد.
تعدادي از يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که، کاربري اراضي در منطقه يک اصفهان متجانس نيست، توسعه سريع و بيش از حد کاربري هاي تجاري در اين منطقه به دليل واقع شدن در مرکز شهر موجب مشکلات ترافيکي، آلودگي هوا، صدا و … در اين منطقه از شهر شده است، و مکانگزيني کاربري هاي منطقه يک با استانداردهاي جهاني موجود هماهنگ نيست. لذا در اين منطقه از شهر اصفهان بايد با بالا بردن سرانه کاربري هاي فضاي سبز، تفريحي و آموزشي و اولويت دادن به آنها، پراکنده سازي بهينه و مناسب خدمات شهري در سطح منطقه، لزوم بازسازي و استفاده صحيح و منطقي از فضاهاي مخروبه و قديمي درون منطقه و در نهايت با اختصاص اراضي خالي و فاقد کاربري به کاربري هاي مورد نياز بتوان تا حدودي به برنامه ريزي اصولي کاربري اراضي در اين منطقه از شهر کمک کرد.