مقاله تحليلي جغرافيايي از واژه قرآني امت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تحليلي جغرافيايي از واژه قرآني امت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امت
مقاله ملت
مقاله نگرش مكاني
مقاله نگرش فرامكاني
مقاله جغرافياي سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: واثق محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در غالب آثار و متون سياسي، همواره بر تفاوت و اختلاف معنايي ميان دو واژه «امت» و «ملت» تاكيد و اشاره مي شود. مطابق ديدگاه رايج، معيار اصلي در تعريف واژه امت عبارت از جنبه اعتقادي و مذهبي آن بوده و مولفه ها و ويژگيهاي جغرافيايي نظير «سرزمين، جمعيت، حكومت» و نظاير آن براي اين واژه در نظر گرفته نمي شود. بلكه به نحوي از معناي فرا سرزميني در مورد واژه مذكور ياد مي گردد. در حالي كه مفهوم واژه ملت منطبق بر نگرشي مكان گرايانه قلمداد شده و آن را شامل گروه هاي انساني فارغ از اعتقادات مشترك، و ساكن در سرزميني معين با حكومت، تاريخ و آداب و رسوم مشترك به حساب مي آورند. در اين نوشته، برغم تصور رايج، بر اين موضوع تاكيد گرديده است كه، واژه امت مفهومي دو وجهي بشمار مي آيد كه همزمان هم واجد ويژگيهاي مكاني و سرزميني است و هم داراي ويژگيهاي فراسرزميني. از اينرو، در تفسير مكان گرايانه مي توان دو واژه امت و ملت را كاملا معادل و مرادف با يكديگر به حساب آورد.