مقاله تحليلي نو از چيستي فلسفه تحليلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليلي نو از چيستي فلسفه تحليلي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه تحليلي
مقاله حقيقت
مقاله فلسفه
مقاله چيستي
مقاله فلسفه معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوظهور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ندرلو بيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلسفه تحليلي (Analytic Philosophy)، به عنوان جنبش فلسفي غالب در دنياي معاصر انگليسي زبان، برخلاف رقيب خود، فلسفه قاره اي، در بازشناسي هويت خويش دچار بحران عظيمي شده است. به طوري که فيلسوفان تحليلي، امروزه بيش از آنکه در پي نيل به اهداف و مقاصد روش شناختي جنبش تحليلي باشند، درصدد فهم چيستي آن هستند. در مقاله حاضر ابتدا به بررسي و سنجش دقيق ديدگاه هاي مطرح شده درباره مساله مورد نظر پرداخته ايم. و نهايتا ديدگاه مختار خويش را عرضه داشته ايم. بر اساس يافته هاي پژوهشي ما، همه ديدگاه هاي مطرح شده درباره چيستي فلسفه تحليلي دچار اشتباه راهبردي يکساني هستند؛ يعني، غفلت از متن موضوع و پرداختن به حاشيه ها. فلسفه تحليلي، بيش و پيش از همه، مصداقي از فلسفه است و از آنجایيکه فلسفه نظرگاه معطوف به حقيقت امور است و حقيقت در هر دوره اي معنایي خاص مي يابد، فلسفه تحليلي و روش هاي آن را بايد در راستاي معناي معاصر حقيقت فهم نمود.