مقاله تحليل آثار بخش خدمات مالي در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۲۱۵ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: تحليل آثار بخش خدمات مالي در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات مالي
مقاله اشتغال
مقاله پيوند پيشين
مقاله پيوند پسين
مقاله روش استخراج فرضيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترحمي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، خدمات مالي در اقتصاد ايران ، به عنوان بخشي با يک تابع توليد ليون تيف معرفي مي شود. اين بخش براي توليد محصول خود از ديگر بخش هاي اقتصاد نهاده هايي خريداري مي کند و براي تسهيل جريان وجوه و انتقال ريسک، خدماتي را در اختيار ديگر بخش ها قرار مي دهد. روابط نوع اول را پيوند پيشين و ارتباط هاي بعدي پيوند پسين نام گذاري مي شود. براي محاسبه اين پيوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده ستانده، شاخص پسين ارزش افزوده و پيشين تقاضاي نهايي مورد استفاده قرار مي گيرد. افزون بر اين، با تعطيلي فرضي اين بخش، اثرات تعطيلي در توليد و اشتغال کشور به صورت آثار مستقيم و غيرمستقيم محاسبه پذير مي شود. نتايج تحقيق حاکي از آن است که با انتخاب الگوي ليون تيف، اگر آثار پيوند هاي پيشين بخش خدمات مالي حذف شود، کاهش اشتغال معادل ۲۱۵٫۸۱۴ نفر است در حالي که با انتخاب الگوي گش، ميزان کاهش اشتغال ۶۸۷٫۰۳۸ نفر برآورد شده است.