مقاله تحليل آماري احتمال وقوع و دوره هاي برگشت يخبندان هاي زودرس و ديررس زاهدان در دوره آماري (۱۳۸۶-۱۳۶۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تحليل آماري احتمال وقوع و دوره هاي برگشت يخبندان هاي زودرس و ديررس زاهدان در دوره آماري (۱۳۸۶-۱۳۶۰)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان زودرس
مقاله يخبندان ديررس
مقاله توزيع پيرسون تيپ ۳
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: درخشي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نگاه اقليم شناسي، افت دماي هوا به نقطه صفر درجه سلسيوس و پايين تر از آن را يخبندان مي نامند. هدف اين پژوهش تحليل آماري و پيش بيني يخبندان هاي زودرس (پاييزه) و ديررس (بهاره) زاهدان مي باشد. بدين منظور کمينه دماي روزانه هوا در دوره آماري (۱۳۸۶-۱۳۶۰) بررسي شد. در هر دوره سرد سال، اولين روزي که کمينه روزانه دماي هوا تا سطح نقطه انجماد افت کرده بود، به عنوان شروع يخبندان و واپسين روز به عنوان خاتمه يخبندان انتخاب شد. با مبدا قرار دادن اول مهر، روزهاي ژوليوسي آن محاسبه شد. اين داده ها با توزيع هاي مختلف برازش شد و توزيع پيرسون تيپ ۳ انتخاب گرديد. يخبندان زودرس پاييزه و ديررس بهاره در دوره هاي برگشت متفاوت محاسبه شد. نتايج نشان داد که يخبندان هاي زودرس و ديررس از هر دو طرف به سمت فصل زمستان در حال عقب نشيني هستند. يعني دوره يخبندان کوتاه تر شده است.