مقاله تحليل آماري بارشهاي سالانه و فصلي حوضه رودخانه قطور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تحليل آماري بارشهاي سالانه و فصلي حوضه رودخانه قطور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارشهاي سالانه
مقاله بارشهاي فصلي
مقاله منحنيهاي همباران
مقاله سيستم بارش اروگرافيک
مقاله توزيع نرمال
مقاله دامنه تغييرات بارش
مقاله سيکل هيدرولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرلويي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارشهاي جوي مهم ترين عناصر آب و هوايي ايران به شمار مي رود. ميزان بارندگي وضعيت حيات را در کشور کنترل مي کند. مطالعه بارشهاي جوي آن هم از نظر پراکندگي مکاني و توزيع سالانه و فصلي براي تبيين شرايط زندگي و شناخت بالقوه بارندگيهاي محلي ضروري است. در اين مطالعه، بارندگي يکي از حوضه هاي آبريز ايران به نام حوضه رودخانه قطور با وسعت ۴۱۵۹ کيلومتر مربع از نظر توزيع زماني و پراکندگي مکاني (ساليانه-فصلي) بررسي شده است. تحليل آماري ايستگاههاي حوضه در دوره آماري ۲۰ ساله، يعني از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، در نظر بوده است.
ميانگين وزني بارش حوضه بر اساس آمار ۲۰ ساله ۳۴۹ ميلي متر است که فصل تابستان با کمترين بارش فصل خشک محسوب مي شود. فصلهاي پاييز، زمستان و بهار از نظر شرايط بارندگي در حد قابل قبولي قرار دارد و بيشترين بارش در فصل بهار است.