مقاله تحليل آماري روابط بين عوامل کليدي موفقيت پروژه هاي شش سيگما در شرکت هاي منتخب ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تحليل آماري روابط بين عوامل کليدي موفقيت پروژه هاي شش سيگما در شرکت هاي منتخب ايراني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شش سيگما
مقاله عوامل کليدي موفقيت
مقاله تحليل عاملي
مقاله مدلسازي معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذگردي سيدحسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: عطاريان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود همه ويژگي هاي مثبت شش سيگما، بسياري از شركت ها در به كارگيري آن موفق نبوده اند. از جمله دلايل اين موضوع مي توان به توجه نداشتن سازمان ها به عوامل موفقيت شش سيگما اشاره کرد. بنابراين بايد همراه با اجراي شش سيگما، به اين عوامل و ارزيابي روابط بين آنها توجه شود. در اين مقاله با انجام پيمايش در شرکت هاي توليدي و با کمک تحليل هاي آماري (تحليل عاملي و مدل يابي معادلات ساختاري) داده هاي حاصل از تکميل پرسشنامه توسط مجريان شش سيگما، به بررسي روابط بين اين عوامل پرداخته و تلاش شده است الگويي براي اجراي اثربخش تر شش سيگما در اختيار مديران و مجريان شش سيگما قرار گيرد. در اين تحقيق عوامل کليدي موفقيت مشتمل بر ۱۰ عامل است. نتايج حاصله، عناصر شناخته شده موفقيت شش سيگما را تاييد و نشان مي دهد که ارتباط معني دار و مثبت بين آنها وجود دارد.