مقاله تحليل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي مناطق روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۴۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحليل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي مناطق روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني کشاورزي
مقاله کارآفريني
مقاله مناطق روستايي
مقاله برنامه ريزي روستايي
مقاله خدابنده (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سجاسي قيداري حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، در چارچوب توسعه پايدار، نگاهي کل گرا و نظام مند به توسعه کارآفريني کشاورزي در مناطق روستايي دارد و بر آن است تا با برقراري ارتباط منطقي بين يک مطالعه کيفي و کمي، عوامل موثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي در مناطق روستايي را از نظر جامعه مورد مطالعه مشخص سازد. همچنين، در اين مقاله، درجه اهميت هر يک از اين عوامل از ديدگاه نمونه ها تعيين مي شود. تبيين، توصيف و تحليل نتايج آزمون هاي آماري و مطالعه کيفي نشان مي دهد که عوامل اقتصادي از اهميت زيادي در ميان هر سه گروه جامعه نمونه برخوردارند.