مقاله تحليل اثرات اجتماعي و اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گرگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۳۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحليل اثرات اجتماعي و اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گرگان)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله اثرات اجتماعي
مقاله اثرات اقتصادي
مقاله شهرستان گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي سبكبار حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم «انزواي جغرافيايي» که از کارکردهاي عامل «فاصله» به شمار مي آيد، يکي از دلايل دورماندن نواحي روستايي از پيامدهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيد. فناوري اطلاعات و ارتباطات  (ICT)با ماهيت ويژه خود دگرگوني هاي اساسي را در اين مفهوم ايجاد کرده و تاثيرات ويژه اي را در حوزه هاي مختلف زندگي روستاييان بر جاي گذاشته است. پژوهش حاضر با شيوه توصيفي و تحليلي به اين مساله پرداخته است که فناوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري بر روي زندگي روستاييان در ابعاد اجتماعي و اقتصادي دارد؟ و ميزان اين اثرات تحت تاثير چه عواملي است. در اين راستا روستاييان هفت روستاي داراي فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مرکزي شهرستان گرگان در دو گروه کاربر فناوري و غير کاربر مورد مطالعه قرار گرفتند. براي آزمون سوالات پژوهش نيز از آناليز واريانس و آزمون t با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج مطالعه نشان داد که گروه کاربران وضعيت بهتري از نظر شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي نسبت به گروه غير کاربران دارند. همچنين وجود رابطه ميان متغيرهاي زمينه اي تحصيلات، درآمد، شغل، وضعيت تاهل و جنس با شاخص ICT و شاخص اجتماعي و اقتصادي مشخص تاييد شد.