مقاله تحليل اجزاي محدود مکانيزم ايمني در يک کنترل کننده مکانيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل اجزاي محدود مکانيزم ايمني در يک کنترل کننده مکانيکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيزم ايمني
مقاله کنترل کننده
مقاله اجزا محدود سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساح مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: پورسينا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سنبلستان مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رفتار ديناميکي مکانيزم ايمني مربوط به يک کنترل کننده به کمک روش اجزا محدود سه بعدي شبيه سازي شده و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق بر روي کنترل کننده مربوط به پرتابه هاي با شتاب بالا تمركز دارد. اين کنترل کننده از نوع مکانيکي بوده و در نوک پرتابه قرار مي گيرد. در اين مکانيزم قطعات به دو دسته صلب و تغييرشکل پذير تقسيم مي شوند. قطعه تغييرشکل پذير در نرم افزار آباکوس و قطعات صلب در نرم افزار آدامز شبيه سازي مي شوند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي نحوه تغيير شکل پلاستيک قطعه تغيير شکل پذير يعني رينگ ايمني و شبيه سازي عمل چرخيدن روتور يا انجام عمل مکانيزم ايمني و مدت زمان مورد نياز براي انجام آن مي باشد. همچنين به دست آوردن زمان و سرعت زاويه مورد نياز براي آغاز باز شدن رينگ ايمني و بيرون آمدن پين ايمني و سرعت زاويه متناظر با شروع چرخش روتور که سوراخ آن با محور سوزن يا سوراخ راهنما همراستا مي شود، به عنوان پارامترهاي مهم در مکانيزم ايمني مطرح بوده و مورد بررسي قرار مي گيرند.