مقاله تحليل اجزاي محدود مکانيزم خودتخريب در يک کنترل کننده مکانيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تحليل اجزاي محدود مکانيزم خودتخريب در يک کنترل کننده مکانيکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيزم خودتخريب
مقاله کنترل کننده
مقاله اجزا محدود سه بعدي
مقاله آدامز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مساح مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورسينا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رفتار ديناميکي مکانيزم خودتخريب مربوط به يک کنترل کننده به کمک روش اجزا محدود سه بعدي در نرم افزار آدامز شبيه سازي شده و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق بر روي کنترل کننده مربوط به پرتابه هاي با شتاب بالا تمركز دارد. اين کنترل کننده از نوع مکانيکي بوده و در نوک پرتابه قرار مي گيرد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي نحوه عملکرد مکانيزم خودتخريب يعني حرکت قطعات سوزن و ساچمه ها به سمت بالا و بازگشت آن ها مي باشد. همچنين بدست آوردن زمان و سرعت زاويه اي آغاز حرکت قطعات سوزن و ساچمه ها به سمت بالا و نيز بازگشت آن ها كه پارامترهاي مهمي در اين مکانيزم هستند، مورد بررسي قرار مي گيرند. در پايان، موارد رخ داده در خلال اين شبيه سازي از نظر کيفي با اطلاعات موجود مقايسه شده است. اين مقايسه درستي اين شبيه سازي را تاييد مي نمايد.