مقاله تحليل ارتباط اصلاحات اقتصادي و بازار كار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۹۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تحليل ارتباط اصلاحات اقتصادي و بازار كار ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله بازار كار
مقاله صنايع صادرات محور
مقاله صنايع رقيب واردات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نديري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي نقش اصلاحات اقتصادي بر بازار کار صنعتي ايران در دوره ۱۳۸۴- ۱۳۶۹ (دوره اصلاحات) و مقايسه آن با دوره ۱۳۶۸- ۱۳۵۸ (دوره بسته بودن اقتصادي)، مي پردازد. به منظور مقايسه و تجزيه و تحليل اين دو دوره، صنايع توليدي بر اساس شيوه گوس و تئوري هکشر و اوهلن (H – O) به ۵ گروه صنايع صادرات محور، رقيب  واردات، غيرتجاري، صنايع نفتي و صنايع مواد غذايي، آشاميدني و تنباکو در سطح کدهاي سه و چهار رقمي  ISICتقسيم شده اند. نتايج اين تحليل نشان مي دهد در حالي که سياست هاي باز اقتصادي تاثيري مثبت بر نرخ رشد دستمزدهاي حقيقي و ساير پرداختي ها در کل صنعت و گروه هاي مختلف صنايع داشته، اما اين سياست ها بر خلاف پيش بيني تئوريکي، به کاهش نابرابري دستمزدي در بين کارگران ماهر و غيرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وري صنايع تجاري (صنايع صادرات محور و صنايع رقيب واردات) در دوره اصلاحات، افزايش چشم گيري داشته و رشد بهره وري در ساير صنايع نيز بهبود يافته است. توليد و ارزش افزوده حقيقي در دوره اصلاحات در گروه هاي مختلف صنايع افزايش زيادي داشته است. حساسيت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه هاي مختلف نيز افزايش يافته است. هم چنين به عقيده ما بخش عمده اصلاحات اقتصادي در ايران به صورت اصلاحات تجاري است.