مقاله تحليل ارتعاشات آشوبناک در سيستم گاورنر گريز از مرکز شش وجهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تحليل ارتعاشات آشوبناک در سيستم گاورنر گريز از مرکز شش وجهي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاورنر
مقاله ارتعاشات آشوبناک
مقاله نماي لياپانوف
مقاله نگاشت پوانکاره
مقاله طيف تواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيور مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي راد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژادآزادبني حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاورنرهاي گريز از مرکز جهت تنظيم ميزان سوخت مصرفي در سيستم هاي دوراني، مورد استفاده قرار مي گيرند. معادلات حاکم بر حرکت اين سيستم ها غير خطي است. يکي از پديده هاي مشاهده شده ناشي از نگرش غيرخطي بر سيستم ها، پديده آشوب مي باشد. اين رفتار به واسطه تغیير در يکي از پارامترهاي سيستم به وجود آمده بطوريکه رفتار سيستم خارج از رفتارهاي شناخته شده در ديناميک کلاسيک مي باشد. در اين مقاله با ارايه مدل رياضي غير خطي از معادلات حاکم بر حرکت گاورنر گريز از مرکز به حل عددي آنها پرداخته شده است. از شكل هاي دو شاخه اي شدن، بزرگترين نماي لياپانوف، بعد لياپانوف، شكل هاي فازي، نگاشت پوانکاره، پاسخ زماني و طيف تواني براي تمايز رفتارهاي پريوديک، شبه پريوديک و آشوبناک از يکديگر استفاده شده است.