مقاله تحليل ارتعاشات غيرخطي نانو لوله هاي کربني چند لايه روي بستر الاستيک در محيط حرارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحليل ارتعاشات غيرخطي نانو لوله هاي کربني چند لايه روي بستر الاستيک در محيط حرارتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو لوله کربني
مقاله نيرو هاي وندر والسي
مقاله روش هارمونيک بالانس جزيي
مقاله فرکانس غير خطي.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژادآزادبني حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل ديناميکي رفتار نانو لوله هاي کربني چند لايه با فرض دامنه ارتعاشي زياد روي بستر الاستيک، بر اساس مدل تير اويلر-برنولي بيان شده است. با توجه به شرط مرزي تکيه گاه ساده و حضور نيروي هاي وندروالسي بين لايه ها براي نانو لوله کربني، از روش هارمونيک بالانس جزيي براي حل دستگاه معادلات غير خطي حاکم بر رفتار سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات تعداد لايه ها، ضريب بستر الاستيک، نسبت طول به قطر خارجي نانو لوله و دما بر پاسخ فرکانس غير خطي نانو لوله ها بررسي شده است. روابط ارایه شده براي به دست آوردن پاسخ فرکانس غير خطي سيستم به صورت کلي بوده و قابل اعمال براي نانو لوله کربني با هر تعداد لايه را دارا مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده براي نانو لوله ها تک لايه، دو لايه و سه لايه، افزايش تعداد لايه ها، مقدار ضريب بستر الاستيک، نسبت طول به قطر خارجي و دما باعث کاهش سطوح پاسخ فرکانس غير خطي شده و فرکانس غير خطي نانو لوله هاي کربني به سمت فرکانس خطي ميل مي کند.