مقاله تحليل اساطيري تصوير گاو وحشي در شعر جاهلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تحليل اساطيري تصوير گاو وحشي در شعر جاهلي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر جاهلي
مقاله گاو وحشي
مقاله شعایر مذهبي
مقاله مرگ و زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخمي عقدا رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از چشم اندازهاي شعر قديم عرب، تصوير گاو وحشي در آينه قصيده است که شاعر در پردازش تصوير شتر از آن بهره مي گيرد و عناصر سازنده تصوير آن، نزد اکثر شاعران تقريبا به هم شبيه است. در نگاه ظاهري به اين منظره، همسويي دقيق و ارتباط عميق بين اين عنصر و ديگر عناصر قصيده مخصوصا شتر به چشم نمي آيد. از اين رو بعضي از محققين و ناقدان معاصر براي رفع اين نقصان با استناد به گفته جاحظ درباره اين تصوير در شعر جاهلي بر آن شدند که با نگاهي ديگر به اين تصوير بنگرند. آنها با تفسير گفته جاحظ بر اين عقيده هستند که احتمالا منظره اين حيوان با دين و شعایر و عادتهاي اجتماعي و رسوم و سنن ادبي ارتباط دارد و مشتمل بر پژواکهايي از سنن و عادتها و پرستشهاي قبيله اي است. زيرا در شبه جزيره عربستان ضمن پرستش گاو، آن را حرز و رقيه اي جادويي براي طلب باران مي دانستند.
اگر برخلاف شيوه ناقدان پيشين و بعضي از معاصران بخواهيم به گونه اي به تفسير اجزاي مختلف اين قصايد بپردازيم تا هماهنگي دقيق بين ارکان قصيده برقرار کنيم، مي توانيم با تحليل مبتني بر رمز و اسطوره عمق پيوند مفاهيم و مضامين گوناگون آن را دريابيم. براين اساس بعيد نمي نمايد عنصر گاو وحشي در تابلوي شتر، سمبل حکمت، قدرت و ذکاوت باشد که ويژگيهاي تصوير شتر را که نماد شاعر يا انسان ايده آل است، بيان مي کند.