مقاله تحليل استراتژيک، تدوين و انتخاب استراتژي مبتني بر ماتريس SWOT و تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل استراتژيک، تدوين و انتخاب استراتژي مبتني بر ماتريس SWOT و تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه فازي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استراتژيک
مقاله تحليل SWOT
مقاله تحليل سلسله مراتبي و شبکه اي فازي
مقاله تاپسيس فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل استراتژيک، تدوين و انتخاب استراتژي، دو مولفه مهم و نخستين فرآيند مديريت استراتژيک هستند، که نيازمند شناسايي و تحليل قوت ها و ضعف هاي درون سازمان و فرصتهاي و تهديدهاي محيطي(SWOT)  است. تکنيک هاي بسياري را مي توان براي تحليل موارد استراتژيک به کار برد، که از ميان آنها، ماتريسSWOT  از شهرت بسياري برخوردار است. اين ماتريس، قوت ها، ضعفهاي سازمان و فرصت ها و تهديدهاي محيطي آن را ارزيابي مي کند. اما نتيجه آن اغلب فقط يک فهرست يا بررسي کيفي ناقص عوامل درون-برون سازماني است. اين ماتريس يک وسيله تحليلي براي تعيين اهميت نسبي عوامل فراهم نمي کند يا توانايي ارزيابي تناسب گزينه هاي تصميم بر اساس عوامل و رتبه بندي آنها را ندارد. بدين دليل، اين ماتريس نمي تواند فرآيند تصميم گيري استراتژيک را به طور جامع حمايت کند. در اين مقاله، براي حمايت از تحليل استراتژيک، تدوين و انتخاب استراتژي؛ ماتريسSWOT  با تکنيک هاي تحليل سلسله مراتبي، شبکه اي و تاپسيس فازي تلفيق شده است. اين تلفيق مي تواند ابهام و عدم اطمينان ذاتي در فرآيند تصميم گيري استراتژيک کند، و درجات اهميت قوت ها، ضعف هاي سازمان، و فرصت ها و تهديدهاي محيطي سازمان را تعيين کند. به علاوه آن مي تواند استراتژيهاي تدوين شده را بر حسب تاثيرات عوامل استراتژيک SWOT بر روي موفقيت سازمان رتبه بندي نمايد و بينش و شناخت کافي براي تيم مديريت استراتژيک سازمان نسبت به شايستگي ها و قابليت هاي سازمان خود را در بهره برداري از محيط پيرامونش براي کسب برتري رقابتي فراهم کند.