مقاله تحليل استراتژيک جايگاه پژوهش هاي کيفي در کشور و ارايه استراتژي هايي جهت توسعه آن با استفاده از مدل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تحليل استراتژيک جايگاه پژوهش هاي کيفي در کشور و ارايه استراتژي هايي جهت توسعه آن با استفاده از مدل SWOT
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل SWOT
مقاله پژوهش هاي کيفي
مقاله نقاط ضعف و قوت
مقاله فرصت ها و تهديدات
مقاله استراتژي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي کيفي يکي از مسيرهاي اصلي توليد دانش بوده و با بهره گيري از آن مي توان به حل مسايل و مشکلات پيچيده جوامع انساني و سازمان ها اقدام نمود. پژوهش کيفي نسبت به پژوهش کمي در جامعه دانشگاهي کمتر شناخته شده و از اين رو کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. پژوهش کيفي روشي منظم و عميق براي توصيف اجزا، شرايط و ويژگي هايي درباره پديده هاي انساني است که يا قابل تبديل به کميت نيستند يا در صورت تبديل به کميت از عمق کافي براي تحليل شرايط برخوردار نمي باشند. از اين رو مي توان گفت پژوهش هاي کيفي به منظور درک عميق مفاهيم و پديده هايي که به دليل وجود عامل انساني در آنها پيچيدگي زيادي وجود دارد، به کار مي رود و در آن داده ها به صورتي عميق و روايت گونه، جمع آوري، تحليل و تفسير مي شوند. اين پژوهش ها مبتني بر فلسفه پديدار شناختي بوده و در جايگاه طبيعي خود با افراد واقعي (و نه در محيط تجربي) درباره افرادي تحت کنترل انجام مي شود. عليرغم فوايد و اثرات چشمگير پژوهش هاي کيفي در حل مسايل و مشکلات جامعه، به نظر مي رسد جامعه علمي و پژوهشي کشور آنچنان که بايسته و شايسته است، از اين روش علمي تحقيق استفاده نمي نمايد. از اين رو در تحقيق حاضر با بهره گيري از يکي از ابزارهاي قدرتمند مديريت استراتژيک يعني مدل SWOT، محقق سعي دارد تا با بررسي نقاط ضعف و قوت دروني روش پژوهشي کيفي از يکسو و نيز تحليل فرصت ها و تهديدات پيش روي توسعه اين روش پژوهش در کشور از سوي ديگر، استراتژي هايي را جهت توسعه اين روش تحقيق در کشور طراحي و ارايه نمايد.