مقاله تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هـاي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال هاي تحصيلي ۸۵-۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هـاي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال هاي تحصيلي ۸۵-۸۰
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استنادي
مقاله مديريت آموزشي
مقاله نيم عمر
مقاله پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: ضامن فرشيده
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي سليمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تجزيه و تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي موجود در كتابخانه هـاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري انجام شده است. روش پژوهش كتاب سنجي و به كمك روش توصيفي – تحليلي مآخذ ۱۱۹پايان نامه را مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد تعداد متوسط استناد براي هر پايان نامه ۴۰ استناد مي باشد كه بيشترين ميزان استناد به كتاب ها (%۶۹٫۴) اختصاص دارد. اكثر پايان نامه ها مربوط به سال ۱۳۸۳ (%۲۱٫۸) و كمترين آن در سال ۱۳۸۰ (%۵٫۹) ارايه شده بودند. در مورد استنادها، زبان اكثر استنادها فارسي، سال نشر استنادها اكثرا به سال شمسي بود كه در سال شمسي بيشترين دفعه استناد مربوط به سال ۱۳۷۸ (%۸٫۲) بود. در مورد سال نشر ميلادي بيشترين دفعه استناد مربوط به سال ۱۹۸۸ (%۵٫۷) مساوي با ۱۳۶۷ شمسي بود. عنوان اثري كه بيش از ساير آثار مورد استناد قرار گرفته، كتاب روش هاي تحقيق در علوم رفتاري با ۷۸ بار استناد بوده است و مولفي كه بيش از ساير مولفان مورد استناد واقع شده بود، علي دلاور با ۱۱۷ بار استناد مي باشد. عنوان اثري كه بيش از ساير آثار مورد استناد قرار گرفته، كتاب روش هاي تحقيق در علوم رفتاري با ۷۸ بار استناد بوده است.