مقاله تحليل استنادي مقالات ۳۰ شماره از فصلنامه” پژوهشهاي فلسفي کلامي” منتشره بين سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۸۷ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليل استنادي مقالات ۳۰ شماره از فصلنامه” پژوهشهاي فلسفي کلامي” منتشره بين سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استنادي
مقاله پژوهشهاي فلسفي کلامي
مقاله دانشگاه قم
مقاله استناد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي دادگر امير
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباداله عموقين جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت مقاله هاي فصلنامه “پژوهشهاي فلسفي کلامي” و تبيين الگوي رفتاري محققان اين حوزه مي باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش تحليل استنادي است جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده شد. يا فته ها نشان داد که در ۳۰ شماره اين مجله، ۱۸۰ مقاله تاليفي و ترجمه اي به چاپ رسيده که ميانگين ۶ مقاله براي هر شماره به دست مي آيد. از ۱۶۴ نفر نويسنده مقالات تاليفي، ۱۵۴ نفر نويسنده مرد و ۱۰ نفر نويسنده زن بودند. فقط ۷ عنوان مقاله حاصل کار گروهي بوده و ما بقي داراي نويسنده اي واحد بودند. يافته ها نشان داد اکثر نويسندگان مقالات اين فصلنامه عضو هيات علمي بوده و فقط ۲۷ نفر غيرعضو هيات علمي بودند. يافته ها نشان داد که در بين کتابها، به ترتيب قرآن، اشارات و تنبيهات، الميزان، اسفار اربعه، بحار الانوار، نهج البلاغه و در بين نويسندگان ملا صدرا، ابن سينا، محمد حسين طباطبايي، امام خميني (ره) و علامه مجلسي بيشترين استناد را به خود اختصاص داده اند. طبق يافته هاي پژوهش، در بين محمل هاي اطلاعاتي، کتابها بيشتر از ساير منابع اطلاعاتي مورد استناد قرارگرفته است. همچنين يافته ها نشان داد علاوه بر موضوع فلسفه بيشترين موضوعات مورد استناد، حديث، تفسير و فقه بوده است منابع زبان عربي با ۱۳۵۹ استناد، بالاتر از زبان فارسي و انگليسي قرار گرفت.