مقاله «تحليل افكار و معرفي آثار شيخ احمد جام» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: «تحليل افكار و معرفي آثار شيخ احمد جام»
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احمد جام
مقاله عقل
مقاله عشق
مقاله فقر
مقاله توبه
مقاله توكل
مقاله صبر و شكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني مطلق يداله
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احمد جام از عارفان بنام قرن پنجم و ششم هجري (۴۴۰- ۵۳۶) صاحب آثار متعدد و انديشه هاي ژرف و عميق عرفاني است كه پايه بسياري از سخنان صوفيانه است. آثاري چون: رساله سمرقنديه، سراج السائرين، روضه المذنبين، مفتاح النجات، بحار الحقيقه، انس التائبين، كنوز الحكمه، فتوح الروح، اعتقادنامه، زهديات، تذكيرات و ديوان اشعار؛ و انديشه هاي عارفانه اي كه در اين مقاله از رهگذر اصطلاحات عرفاني شيخ دنبال شده اند. اصطلاحاتي چون: اخلاص، توبه، توحيد، تقوا، توكل، سماع، شكر، صبر، عشق، عقل، فقر، معرفت كه بيشترين تكيه گاه فكري شيخ هستند. او توحيد را اصل همه اعمال و توبه را بر همگان واجب، و شرط پذيرش اعمال را اخلاص مي داند. براي اتقيا دو مقام قايل است و از توكل به عنوان مخ اخلاص و ستون ايمان و پل يقين ياد مي كند. سماع را به استناد آيات قرآن جايز مي شمارد. در باب شكر و صبر، شكر را بر صبر فضل مي نهد. در باب عقل و عشق، آن دو را در ارتباط با يكديگر مي داند و معتقد است هر كه عقل او اندك تر باشد زودتر عاشق مي شود. سرانجام در باب فقر «نيستي را در هستي مي داند» و معرفت را به دو نوع خاص و عام منقسم مي كند.