مقاله تحليل اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض کالاي سالم به مصرف کننده در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض کالاي سالم به مصرف کننده در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرداد کالا
مقاله تعويض کالا
مقاله حقوق مصرف کننده
مقاله مبناي حقوقي
مقاله مبناي اقتصادي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حق استرداد يا تعويض کالا عموما در مورد کالاي معيوب مطرح مي شود اما پرسش اينجاست که آيا مصرف کننده مي تواند صرفا به دلايلي چون تغيير سليقه کالاي سالم را مسترد کرده يا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد، مبناي اين حق چيست و چگونه مي توان حق مصرف کننده و حق توليدکننده و فروشنده جمع کرد؟اين موضوع کاربردي تاکنون در ادبيات حقوقي ما بطور مستقل بررسي نشده است از اين رو اين مقاله، درصدد پاسخ به پرسش هاي فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطي تنگاتنگ با مباحث حقوقي – اقتصادي دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبناي حقوقي و در مبحث دوم، مبناي اقتصادي اين حق را بررسي مي کند.