مقاله تحليل اقتصادي رفتار مصرف كنندگان در مناطق شهري ايران (بررسي موردي استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۶۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي رفتار مصرف كنندگان در مناطق شهري ايران (بررسي موردي استان زنجان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله رفتار مصرف كننده
مقاله كشش تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي بامداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي رفتار مصرفي مناطق شهري استان زنجان با استفاده از تابع تقاضاي تقريبا ايده آل پرداخته و مشاهده گرديد كه ميزان مطلق كشش هاي خود قميتي براي “خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات”، “پوشاك و كفش” و “ساير كالاها و خدمات” كمتر از واحد مي باشد به عبارت ديگر اين گروه از كالاها كالاهاي كم كشش هستند، همچنين با توجه به اين كه كشش هاي قيمتي متقاطع غير صفر مي باشند، و در اغلب موارد ميزان آنها از لحاظ قدر مطلق كوچكتر از يك مي باشد. به عبارت ديگر مصرف كنندگان در بيشتر موارد با تغيير قيمت يك گروه تقاضاي گروههاي ديگر را تغيير آنچناني نخواهند داد. همچنين نتايج نشان داد كه علامت كشش درآمدي كليه گروههاي كالايي مثبت مي باشد.