مقاله تحليل اقتصادي طلاق: بررسي ارتباط بيکاري و طلاق در ايران طي دوره ۱۳۴۵-۱۳۸۵ (عنوان عربي: تحليل الاقتصادي الطلاق: امتحان الارتباط بين البطالة و الطلاق في ايران (من سنة ۱۳۴۵- الي ۱۳۸۵)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي طلاق: بررسي ارتباط بيکاري و طلاق در ايران طي دوره ۱۳۴۵-۱۳۸۵ (عنوان عربي: تحليل الاقتصادي الطلاق: امتحان الارتباط بين البطالة و الطلاق في ايران (من سنة ۱۳۴۵- الي ۱۳۸۵))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله بيکاري
مقاله استرس
مقاله هزينه طلاق
مقاله مشقت اقتصادي
مقاله مسووليت فردي
مقاله رکود اقتصادي (كليد واژه عربي: طلاق
مقاله بطالة
مقاله ضغط
مقاله نفقة الطلاق
مقاله صعوبة اقتصادية
مقاله مسوولية فردية
مقاله انکماش اقتصادي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
اين مقاله با اشاره به چهار رويکرد استرس روان شناختي، هزينه طلاق، شايستگي فردي و رويکرد تلفيقي ارتباط بين طلاق و بيکاري را بررسي مي کند. با استفاده از داده هاي مربوط به طلاق و بيکاري در يک دوره ۴۰ ساله (از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵) براي ايران و با استفاده از برنامهEviews  ارتباط اين دو در اين دوره از طريق تحليل سري هاي زماني آزمون شده است. نتايج نشان مي دهند که ارتباط بين طلاق و بيکاري براي کوتاه مدت غيرمعنادار ولي براي يک دوره بلندمدت معنادار است و اين موافق با رويکرد استرس روان شناختي است که بر اثر تاخيري بيکاري بر طلاق تاکيد مي کند.