مقاله تحليل اقتصادي و بررسي مسايل بازاررساني محصـول گوجه فرنگي (مطالعه موردي منطقه جيرفت و كهنوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي و بررسي مسايل بازاررساني محصـول گوجه فرنگي (مطالعه موردي منطقه جيرفت و كهنوج)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات بازاريابي
مقاله عوامل بازاريابي
مقاله گوجه فرنگي
مقاله مسير بازاررساني
مقاله جيرفت و كهنوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوجه فرنگي يكي از مهم ترين محصولات زراعي منطقه جيرفت و كهنوج است. بازاريابي اين محصول در فصل برداشت در نتيجه توليد انبوه و سطح زير كشت گسترده با مشكلات فراواني رو به رو مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي چگونگي خدمات بازاريابي، عوامل بازار، وضعيت بازارهاي فروش، تعيين حاشيه بازاريابي، كارايي بازاريابي و ارايه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت بازار گوجه فرنگي در اين منطقه بوده است. آمار و اطلاعات لازم از طريق تكميل پرسشنامه در سه سطح توليدكننده، عمده فروش و خرده فروش فراهم شد. انتخاب توليدکنندگان و واسطه ها به ترتيب بر اساس روش نمونه گيري سيستماتيك و روش نمونه گيري ساده تصادفي صورت گرفت. هزينه خدمات و سود خالص عوامل بازاريابي در هشت مسير بازاريابي شناسايي شده، محاسبه گرديد. حاشيه بازاريابي ۵۴۰ ريال و سهم توليدکننده از قيمت نهايي ۴۶ درصد بدست آمد. قيمت يکسان و کارايي بازاريابي در مسيرهاي مختلف تعيين و مسير شماره پنج به عنوان کاراترين مسير شناخته شد.