مقاله تحليل الاستوپلاستيك مخازن جدار ضخيم FG تحت فشار داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل الاستوپلاستيك مخازن جدار ضخيم FG تحت فشار داخلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل الاستوپلاستيك
مقاله رفتار پلاستيك ايده ال
مقاله فشار داخلي
مقاله مخازن كروي و استوانه اي FG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به تحليل الاستوپلاستيك مخازن جدار ضخيم FG تحت فشار داخلي مي پردازيم. امروزه مخازن جدار ضخيم حاوي مايعات با فشار زياد، در صنايع شيميايي استفاده مي شوند. با توجه به فشار داخلي زياد، مخزن در بخشي از ضخامت خود وارد محدوده پلاستيك مي شود؛ به همين دليل براي تحليل مخزن به بررسي رفتار الاستوپلاستيك نياز داريم. در اين تحقيق رفتار الاستوپلاستيك مخازن كروي و استوانه اي  FGتحت فشار داخلي بررسي مي شود. براي مقايسه با مخازنFG ، به بررسي رفتار الاستوپلاستيك  مخازن همگن نيز مي پردازيم. به اين منظور با فرض وجود رفتار پلاستيك ايده ال تحت شرايط تقارن محوري و اعمال معيار تسليم ترسكا براي مخازن كروي و استوانه اي همگن و  FGاز جنسAl A359/SiCp  نتايج تحليلي حاصل از تحليل اين مخازن بررسي مي شوند. از مدل تواني براي توصيف تغيير تدريجي خواص مكانيكي مواد FG در راستاي شعاعي استفاده مي شود. نتايج به صورت تحليلي بيان مي شوند. نتايج حاصل از تحليل مخازن FG پس از ساده سازي با نتايج مربوط به تحليل مخازن همگن يكسان هستند. همچنين مشاهده خواهد شد كه بكارگيري مخازن FG به جاي مخازن همگن ظرفيت تحمل فشار داخلي را بيشتر مي كند.