مقاله تحليل انقراض ماهيان خاوياري از ديدگاه اقتصادي: آيا مجازات اثربخش است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۲ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تحليل انقراض ماهيان خاوياري از ديدگاه اقتصادي: آيا مجازات اثربخش است؟
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صيد غيرقانوني
مقاله قاچاق
مقاله پويايي سيستم ها
مقاله مقاومت در برابر سياست
مقاله خاويار
مقاله مجازات
مقاله اقتصاد خرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنقوي ميرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صيد غيرقانوني و قاچاق، همواره مانع بزرگي بر سر راه اجراي سياست ها در مديريت منابع صيادي و ماهيگيري بوده است. در اين راستا محققان بسياري تلاش کرده اند تا از ديدگاه هاي مختلف، به اين موضوع پرداخته و با ارايه مدل هايي به تحليل و رفع آن بپردازند.
ماهي خاويار خزر گونه اي در حال انقراض است که بخش عمده اي از صيد آن بصورت قاچاق و غير قانوني مي باشد. از اين رو در سال هاي اخير کشورهاي حوزه خزر و نيز كنوانسيون هاي بين المللي، با در پيش گرفتن سياست هايي، البته با محوريت مجازات، سعي در محافظت از اين فسيل زنده را داشته اند.
از نگاه پويايي سيستم ها (System Dynamics) رفتار قاچاقچيان، سيستمي متشکل از حلقه هاي بازخورد مهمي است که ناديده گرفتن هر يک از اين حلقه ها منجر به تحليل هايي ناقص از رفتار قاچاقچيان مي شود. اجراي هر گونه سياست حاصل از اين تحليل ها، همواره با مقاومتي ذاتي از طرف اين سيستم، روبرو خواهد شد.
در اين مقاله با استفاده از ديدگاه اقتصاد خرد و نيز پويايي سيستم ها نشان داده مي شود که هم محققان و هم سياستگزاران، حلقه بازخورد مهمي را در مورد مکانيسم قيمت خاويار در بازار، ناديده گرفته اند. اين حلقه بازخورد، همواره انگيزه قاچاق را براي قاچاقچيان زنده نگاه مي دارد.
در پايان مقاله نيز، با ارايه يک سياست، به توضيح چگونگي برخورد با مساله قاچاق و صيد غيرقانوني خاويار، البته با در نظرگرفتن اين حلقه بازخورد مهم، پرداخته خواهد شد.