مقاله تحليل اکوستيکي همخوان انسدادي چاكنايي و بررسي امکان وجود دو واکه پياپي در دو هجاي متوالي در گفتار سريع و پيوسته در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تحليل اکوستيکي همخوان انسدادي چاكنايي و بررسي امکان وجود دو واکه پياپي در دو هجاي متوالي در گفتار سريع و پيوسته در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت هجايي
مقاله انسدادي چاكنايي
مقاله طيف نگاشت
مقاله گفتار سريع
مقاله گفتار آهسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استاجي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: نامورفرگي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي يزدي سريرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از زبان شناسان ساختار هجايي زبان فارسي را شامل يک همخوان اجباري به عنوان آغازه هجا، يک واکه در جايگاه هسته و يک يا دو همخوان اختياري در جايگاه پاياني مي دانند. بر اين اساس، اين امكان كه در زبان فارسي دو واكه در دو هجاي مجاور در كنار يكديگر قرار بگيرند وجود ندارد و در اين زبان با شيوه هاي خاصي كه مهم ترين آن ها افزايش همخوان ميانجي است، از التقاي مصوت ها جلوگيري مي شود.
در اين مقاله، با يك بررسي ميداني و گردآوري داده ها از ۵۰ سخنگوي زبان فارسي مذكر و مونث، از سنين ۱۸- ۲۵ سال، ويژگي هاي اكوستيكي انسدادي چاكنايي و چگونگي بروز آن در جايگاه بين واكه اي در گفتار آهسته و گفتار سريع به دقت بررسي شده و نتايج اين تحليل ها در مقابل يكديگر قرار گرفته است.
به نظر مي رسد در گفتار سريع و پيوسته، با حذف انسدادي چاكنايي امكان در كنار هم قرار گرفتن دو واكه وجود دارد و بدين ترتيب نظام هجايي زبان فارسي در گفتار محافظه كارانه و دقيق با نظام هجايي گفتار سريع و پيوسته تفاوت دارد.