مقاله تحليل اگزرژي و بهينه سازي ترمواکونوميکي سيکل هاي توربين گازي همراه با تزريق بخار به داخل محفظه احتراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۲۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل اگزرژي و بهينه سازي ترمواکونوميکي سيکل هاي توربين گازي همراه با تزريق بخار به داخل محفظه احتراق
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق بخار
مقاله بويلر بازياب حرارتي
مقاله ترمواکونوميک
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عميدپور مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سيکل توربين گازي همراه با تزريق بخار به داخل محفظه احتراق مورد تحليل اگزرژتيک و ترمواکونوميکي قرار گرفته است. در ابتدا با اضافه کردن تزريق بخار به يک توربين گاز موجود بهبود عملکرد سيکل بررسي شده است. براي تاييد صحت اين بررسي ها، از نتايج يک سيکل که به طور تجربي تحليل شده است استفاده شده است. اين بررسي شامل مقايسه راندمان، توان خروجي و هزينه توليد الکتريسته با سيکل بدون تزريق بوده است. در مرحله بعد با استفاده از روش ترمواکونوميک اين سيستم بهينه شده است. تابع هدف ترمواکونوميک هزينه توليد واحد الکتريسته انتخاب شده است. پارامترهاي طراحي شامل نسبت فشار، دماي گاز خروجي از محفظه احتراق، دماي پينچ بويلر بازيافت و دماي بخار تزريق شده بوده است. در نهايت مقادير بهينه اين پارامترها با روش هاي بهينه سازي از جمله الگوريتم ژنتيک و روش جستجوي مستقيم به دست آمده است.