مقاله تحليل برگشتي تونل متروي كرج به منظور تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي توده خاك در برگيرنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۶۳۳ تا ۶۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل برگشتي تونل متروي كرج به منظور تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي توده خاك در برگيرنده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل برگشتي
مقاله نرم افزار Plaxis 3D
مقاله تونل متروي كرج
مقاله روش تك متغيره متناوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از موارد، تحقيق در باره طراحي و اجراي سازه هاي زيرزميني منحصرا با تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي توده خاك انجام مي شود. بيان كمي و كيفي اين پارامترها همانند حالت اوليه تنش ها، سطح آب زيرزميني و نفوذ پذيري بسيار مشكل است. براي رفع چنين مشكلي از پژوهش هاي صحرايي و تكنيك هاي تحليل برگشتي استفاده مي شود. هدف اين روش ها صرفا تعيين مدل مكانيكي يا مقادير ثابت هاي مكانيكي و نيروهاي خارجي نبوده، بلكه اندازه گيري جابه جايي ها پيرامون سازه هاي زيرزميني با ابزارهاي رفتارنگاري و تعيين بارها بر روي نگهدارنده ها و نهايتا ارزيابي روش هاي طراحي پروژه مورد نظر در طي اجراي آن است. در اين مقاله داده هاي حاصل از رفتارسنجي تونل متروي كرج – خط ۲ قطعه اول به طول ۲۴۹۵ متر به عنوان داده هاي اوليه تحليل برگشتي به روش تك متغيره متناوب جهت مدل سازي در نرم افزار Plaxis 3D استفاده شده است. نهايتا با انجام عمل تحليل برگشتي پارامترهاي ژئومكانيكي توده خاك يعني مدول الاستسيته، مدول پواسون، چسپندگي و زاويه اصطكاك داخلي كه متفاوت با مقادير ارائه شده اوليه است، برآورد شد.