مقاله تحليل بيزي داده هاي ريسک هاي رقابتي مدل سازي شده با استفاده از تابع مفصل ماناي مثبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحليل بيزي داده هاي ريسک هاي رقابتي مدل سازي شده با استفاده از تابع مفصل ماناي مثبت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل بيزي
مقاله توابع مفصل
مقاله ريسک هاي رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوند محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير استفاده از توابع مفصل جهت مدل سازي داده هاي بقا چند متغيره گسترش فزاينده اي يافته است که از جمله داده هاي بقا چند متغيره داده هاي ريسک هاي رقابتي مي باشند.
هدف: در اين مطالعه قصد داريم تحليل بيزي داده هاي ريسک هاي رقابتي مدل سازي شده با استفاده از تابع مفصل ماناي مثبت را ارايه کنيم. در پايان نيز مدل پيشنهادي را بر روي داده هاي کارآزمايي باليني داروي دي اتيل استيل بسترول اجرا خواهيم کرد. در اين کارآزمايي ۵۰۶ بيمار مبتلا به سرطان پروستات تحت درمان با دزهاي مختلفي از داروي دي اتيل استيل بسترول قرار گرفته اند.
روش بررسي: پس تشکيل تابع درستنمايي به کمک توابع مفصل، با انتخاب توزيع هاي پيشين مناسب براي پارامترها توزيع پسين پارامترها را با استفاده از الگوريتم متروپليس- هستينگ و نمونه گيري برشي بدست خواهيم آورد.
نتايج: برازش مدل بيزي به داده ها نشان داد که تاثير نوع درمان بر روي زمان مرگ در اثر سرطان پروستات وابسته به سن و وزن بيمار مي باشد، که نتايج حاصل از روش هاي کلاسيک نيز نتيجه بدست آمده را تاييد مي کند.
نتيجه گيري: برآورد ضرايب همبستگي تاوکندال بدست آمده در مدل بيزي تغييرات کمتري نسبت به مدل کلاسيک از خود نشان مي دهد.