مقاله تحليل تاثير عوارض شهرداري ها بر قيمت مسكن: مطالعه موردي شهر اصفهان (يك رهيافت اقتصادسنجي فضايي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تاثير عوارض شهرداري ها بر قيمت مسكن: مطالعه موردي شهر اصفهان (يك رهيافت اقتصادسنجي فضايي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوارض شهرداري
مقاله اقتصادسنجي فضايي
مقاله وابستگي فضايي
مقاله قيمت مسكن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير عوامل مختلف تاثيرگذار بر اقتصاد شهر، در قيمت زمين و مسکن جلوه گر مي شود. تغيير و تحولات جمعيتي، سياستگذاري هاي کلان و منطقه اي و تحولات بازار کار از مهمترين مسايل تاثيرگذار بر اقتصاد زمين و مسکن شهري است. در مقابل، تغيير در قيمت هاي زمين و مسکن منجر به تغيير در ميزان عرضه مسکن يا ساخت و ساز در کل بازار زمين و مسکن مي شود. مطالعه حاضر ضمن بررسي ساختارهاي تامين مالي، به بررسي اثرات وضع عوارض بر بخش مسكن در شهر اصفهان مي‌پردازد. در اين تحقيق با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي فضايي به منظور نشان دادن تاثيرات قيمت زمين هاي مسكوني يك منطقه بر قيمت زمين هاي مسكوني مناطق ديگر، از متغيري تحت عنوان متغير فضايي استفاده شده است. براي تخمين مدل از ترکيب داده هاي سري زماني و مقطعي اطلاعات آماري دوره ۸۵-۱۳۷۷ براي ۱۰ منطقه شهر اصفهان استفاده شده است. بر اساس نتايج تحقيق، قيمت زمين هاي تجاري و عوارض بر پروانه هاي ساختماني و عوارض بر مازاد تراكم از نظر آماري تاثير معني داري بر قيمت زمين هاي مسكوني داشته است. همچنين، قيمت زمين هاي تجاري بيشترين تاثيرات را بر قيمت زمين هاي مسكوني داشته است.