مقاله تحليل تاريخي علل شکوفايي علوم طبيعي در ايران پس از اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تحليل تاريخي علل شکوفايي علوم طبيعي در ايران پس از اسلام
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم طبيعي
مقاله ايران
مقاله اسلام
مقاله شکوفايي علمي
مقاله روايت علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بيگوند داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به تحليل تاريخي علل شکوفايي علوم طبيعي در ايران پس از اسلام مي پردازد و با بررسي و نقد تبيين هاي صورت گرفته در مورد خيزش علمي قرون سوم تا پنجم هجري در ايران، تلاش مي کند تبييني قانع کننده از اين رخداد تاريخي ارايه دهد. روش تحقيق به کار گرفته شده، با استفاده از «روايت علّي» و امکان عيني و عليت کافي ماکس وبر است که به منظور آزمون روايت علي ارايه شده و در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. مبتني بر تحليل صورت گرفته، شعارهاي تساوي گرايانه اسلامي موجب حذف سيستم شبه کاستي دوره ساساني و سرنگوني دولت قبيله اي اموي شد. به دنبال آن با نفوذ اشراف ايراني به دربار عباسي و انتقال فرهنگ و ارزش هاي علم پروري از ايران عصر ساساني به دولت، در بستر ثبات سياسي و مکنت مالي حکومت عباسي موجب شکوفايي علوم طبيعي در ايران و جهان اسلام گرديد. اين شکوفايي با شکل گيري حکومت هاي نيمه مستقل قرون سوم و چهارم هجري در ايران به اين دولت ها منتقل شد و رشد علمي اين قرون را رقم زد.