مقاله تحليل تجربي و عددي روش آهنگري چرخ دنده مخروطي و مقايسه آن با روش ماشينکاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليل تجربي و عددي روش آهنگري چرخ دنده مخروطي و مقايسه آن با روش ماشينکاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهنگري
مقاله اجزاي محدود
مقاله نيروي پرس
مقاله عمليات حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتيان مسگران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جواب ور داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق هدف بررسي و تحليل فرآيند آهنگري چرخ دنده مخروطي به روش اجزاي محدود به کمک نرم افزار (Super Forge) و مقايسه آن با نتايج تجربي مي باشد، در همين راستا نيز مقايسه اي بين ريز ساختار چرخ دنده هاي ماشينکاري شده و چرخ دنده هايي که از طريق آهنگري حاصل شده اند بعد و قبل از فرآيند عمليات حرارتي روي آنها انجام شد. بعد از انجام آزمايشات متالوگرافي در سطح چرخ دنده آهنگري شده مارتنزيت هاي ريزتر با فواصل کم ديده شد ولي در سطح چرخ دنده ماشينکاري شده مارتنزيت هاي درشتر و با فواصل بيشتر مشاهده شد. نتايج حاصله بيانگر اين است که روش توليد قطعات قبل از انجام عمليات حرارتي تأثير بسزايي روي ريز ساختار خواهد داشت. همچنين افزايش قطر بيلت که منجر به کاهش ارتفاع بيلت مي شود، باعث افزايش نيروي پرس خواهد شد. نتايج بدست آمده از عمليات شبيه سازي در انتهاي مقاله نشان داده شده است.