مقاله تحليل تحول آرايه هاي زيبايي شناختي در شعر معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تحليل تحول آرايه هاي زيبايي شناختي در شعر معاصر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجارگريزي
مقاله هنجارگريزي تصويري
مقاله آرايه هاي زيباشناختي
مقاله نظريه دريافت
مقاله شعر معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوير به آن دسته از فعاليت هاي ذهني گفته مي شود که در فرايند آفرينش هنري، در قوه خيال کشف مي گردد. تصوير، عناصر بيگانه طبيعت را به هم پيوند مي دهد و با ابداع حس و فهم مشترک، نسبت ميان انسان و طبيعت را از سطح «اين نه آني» به سطح «اين هماني» ارتقا مي دهد. اين سطح از صورت بندي هاي خيال، فقط زماني گريبان شاعر را مي گيرد که شاعر، منطق متعارف مکالمه و مفاهمه را فاقد قابليت لازم براي حسي کردن معاني و مضامين شهودي و انتزاعي و تجارب ناب ببيند. لذا زبان را با انحراف هنرمندانه از هنجار منطق محاوره و منطق مکاتبه که مبتني بر دلالت مطابقي و کارکرد ارجاعي است، خارج مي سازد و در سطح کارکرد شاعرانه بازسازي مي کند.
هر گاه انحراف غايتمند از هنجارها و قواعد حاکم بر زبان معيار صورت پذيرد، هنجارگريزي پديد مي آيد. اين پژوهش بر آن است از رهگذر هنجارگريزي تصويري، تحول آرايه هاي زيباشناختي در شعر معاصر را مورد بررسي قرار دهد تا مشخص گرداند که شاعران معاصر تا چه حد با استفاده از تصويرسازي هاي ادبي و آرايه هاي زيباشناختي از اشيا و پديده ها عادت زدايي مي كنند و به کلامشان صبغه هنري مي بخشند. آيزر از نظريه پردازان نظريه دريافت، آگاهانه تاکيد نهادن بر جنبه هاي زيباشناختي اثر را که موجب کثرت معنايي و هنجارگريزي تصويري مي گردد بر مي گزيند.